Tunti-kuvaukset

Hyppää mukaan Olian opetukseen! Kevätkauden tunnit varataan nyt.

Taaperosirkus 2-3v.

Taaperosirkusksessa lapsi tutustuu sirkusvälineisiin, tasapainottelee ja harjoittelee sirkuksen alkeita vanhemman seurassa. Lapsi tutustuu leikinomaisesti omaan kehoonsa, oppii motoriikkaa ja tasapainoa. Tunnilla myös harjoitellaan ohjeiden noudattamista, kärsivällisyyttä ja välineiden käsittelytaitoja. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia kuin myös haaasteita ja kannustusta uuteen oppimiseen ja kokeilemiseen. Huomaathan että on tärkeää, että vanhempi näyttää mallia, osallistuu myös itsekin tunnille ja näyttää lapselle että on kivaa harjoitella uusia asioita joita ei vielä osaa. Näin lapsikin tulee helpommin mukaan uusiin haasteisiin.

Näytä lisää

Lapsi + aikuinen akro 4-6v.

Lapsi tutustuu sirkusvälineisiin, tasapainottelee ja harjoittelee sirkuksen alkeita vanhemman seurassa. Lapsi oppii motoriikkaa ja tasapainoa. Tunnilla myös harjoitellaan ohjeiden noudattamista, kärsivällisyyttä ja välineiden käsittelytaitoja. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia kuin myös haaasteita ja kannustusta uuteen oppimiseen ja kokeilemiseen. Tällä tunnilla myös harjoitellaan temppuja jonossa, jokainen omalla vuorollaan, aikuinen kuitenkin vieressä auttamassa kun opettaja antaa neuvoja. Myös aikuinen voi osallistua harjoituksiin ja harjoitella samat asiat kuin lapsi. Jos aikuisella on paljon paremmat taidot kuin lapsella ja haluaisi harjoitella niitä, hän on tervetullut aikuisakrobatian tunnille.

Näytä lisää

Miniakro 5-6v

Akrobatia-/sirkustunti, joka on tarkoitettu niin tytöille kuin pojillekin. Tunnilla kokeillaan sirkuksen eri aihepiirejä kuten lattia-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta. Tehdään mm. kuperkeikkoja, käsilläseisontaa, kärrynpyöriä, pyramideja, venytellään ja tehdään lihaskuntoharjoituksia. Lapsi oppii kehonhallintaa, tasapainoa ja motoriikkaa. Samalla oppii tuntemaan omaa kehoaan paremmin ja onnistumisen myötä saa paremman ja vahvemman itsetunnon. Arkrobatian alkeet auttavat lasta tutustumaan oman kehonsa liikkeisiin. Liikkuvuus laajentaa eri kehonosien liikerataa ja näin pienentää urheiluvammojen riskiä. Pienten lasten huoltajien tulee olla harjoitusten ajan paikalla harjoituskiinteistössä tai sen läheisyydessä.


Alkeet vai jatkoryhmä? Jatkoryhmään pääsyvaatimus on, että lapsi osaa tehdä:

 • kuperkeikat eteen ja taakse
 • pääsee siltaan (kädet suorat)
 • jonkin verran kärrynpyörää
 • pääsee käsilläseisontaan ilman seinää
 • jonkin verran päälläseisontaa
Näytä lisää

Sirkusakro (tytöt/pojat) 7-9v, 10-15V

Tunnilla kokeillaan sirkuksen eri aihepiirejä kuten lattia-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta. Alkeistunnilla tehdään mm. kuperkeikkoja, opetellaan käsinseisontaa, harjoitellaan ponnistusvoimaa, venytellään ja tehdään lihaskuntoharjoituksia. Jatkotunnilla tehdään mm. käsilläkävelyä ja -hyppyjä, puolivoltteja, arabialaisia, flikkejä ja voltteja, venytellään spagaatteja ja tehdään lihaskuntoharjoituksia. Tunnilla lapsi oppii kehonhallintaa, tasapainoa ja motoriikkaa. Samalla oppii tuntemaan omaa kehoaan paremmin ja onnistumisen myötä saa paremman ja vahvemman itsetunnon. Liikkuvuus laajentaa eri kehonosien liikerataa ja näin pienentää urheiluvammojen riskiä. Poikien ryhmissä on avoin taso.


Alkeet vai jatkoryhmä? Pääsyvaatimus jatkoryhmään on, että lapsi osaa tehdä:

 • kuperkeikat eteen ja taakse
 • mennä käsilläseisontaan laittaen jalat yhteen (hetkeksi)
 • kävellä pari asekelta käsillä
 • mennä siltaan käsilläseisonnasta ja nousta sillasta
 • tehdä käsilläseisontakuperkeikan
 • tehdä kärrynpyörän ja arabialaisen
 • tehdä päälläseisontaa
Näytä lisää

Vielä on tilaa kevätkaudella!

Ilma-akrobatia 7-12v

Ilma-akrobatia on näyttävä mutta vaativa sirkuslaji. Siihen tarvitaan paljon käsivoimia, keskivartalonhallintaa sekä notkeutta. Tämän takia Ilma-akrobatian tunnille on hyvä osallistua kun akrobatian perusliikkeet, kuten kuperkeikat, sillat, kärrynpyörät ja käsinseisonnan alkeet ovat hallussa. Ilma-akrobatian tunnilla tutustutaan staattiseen trapetsiin. Trapetsilla tehdään mm. ylösnousuja, polvi- ja nilkkaroikuntaa, linnunpesää. Harjoitellaan myös paljon perustekniikoita kankaalla. Tunnille kannattaa laittaa koko vartalon peittavä asu, sekä polvitaipeet peittävät housut tai trikoot.

Näytä lisää

Aikuisten akrobatia (tauolla)

Aikuisten akrobatia on kaikille yli 16-vuotiaille jotka haluavat parantaa kehonhallintaa, voimaa, liikkuvuutta ja oppia uusia taitoja.
Alkeistunnilla harjoitellaan mm. kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, käsinseisontaa ja harjoitellaan muita temppuja jotka parantavat kehonhallintaa ja kehittävät ponnistusvoimaa.
Aikuisten tunnilla opetus on henkilökohtaista. Harjoitteissa edetään oppilaan taitotason ja tavoitteiden mukaan.

Näytä lisää

Tiiviskurssit

Perhosvoltti järjestää erilaisia tiiviskursseja mm. käsinseisonnasta, lattia-akrobatiasta ja pariakrobatiasta. Tiiviskursseille voivat osallistua kaikki, tasosta ja osaamisesta riippumatta, kuitenkin kurssin ikärajat huomioiden. Tiiviskursseilla paneudutaan aina tarkemmin yhteen aiheeseen, joka kurssi käsittelee.

Näytä lisää