Tuntikuvaukset

Tutustu Perhosvoltin tuntikuvauksiin

Sirkusta ja akrobatiaa lapsille ja nuorille

Perhosvoltilla saat laadukasta ja ammattitaitoista opetusta. Opettaja huolehtii hyvästä ja rennosta ilmapiiristä. Temppuja harjoitellaan aina helpommasta vaikeampaan, jotta oppiminen tapahtuu turvallisesti. Tule mukaan oppimaan uusia asioita!

Taaperosirkus 2-3v

Taaperosirkusksessa lapsi tutustuu sirkusvälineisiin, tasapainottelee ja harjoittelee sirkuksen alkeita vanhemman seurassa. Lapsi tutustuu leikinomaisesti omaan kehoonsa, oppii motoriikkaa ja tasapainoa. Tunnilla myös harjoitellaan ohjeiden noudattamista, kärsivällisyyttä ja välineiden käsittelytaitoja. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia kuin myös haaasteita ja kannustusta uuteen oppimiseen ja kokeilemiseen. Huomaathan että on tärkeää, että vanhempi näyttää mallia, osallistuu myös itsekin tunnille ja näyttää lapselle että on kivaa harjoitella uusia asioita joita ei vielä osaa. Näin lapsikin tulee helpommin mukaan uusiin haasteisiin.

Näytä lisää

Lapsi + aikuinen akro 4-6v

Lapsi tutustuu sirkusvälineisiin, tasapainottelee ja harjoittelee sirkuksen alkeita vanhemman seurassa. Lapsi oppii motoriikkaa ja tasapainoa. Tunnilla myös harjoitellaan ohjeiden noudattamista, kärsivällisyyttä ja välineiden käsittelytaitoja. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia kuin myös haaasteita ja kannustusta uuteen oppimiseen ja kokeilemiseen. Tällä tunnilla myös harjoitellaan temppuja jonossa, jokainen omalla vuorollaan, aikuinen kuitenkin vieressä auttamassa kun opettaja antaa neuvoja. Myös aikuinen voi osallistua harjoituksiin ja harjoitella samat asiat kuin lapsi. Jos aikuisella on paljon paremmat taidot kuin lapsella ja haluaisi harjoitella niitä, hän on tervetullut aikuisakrobatian tunnille.

Näytä lisää

Miniakro 5-6v

Akrobatia-/sirkustunti, joka on tarkoitettu niin tytöille kuin pojillekin. Tunnilla kokeillaan sirkuksen eri aihepiirejä kuten lattia-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta. Tehdään mm. kuperkeikkoja, käsilläseisontaa, kärrynpyöriä, pyramideja, venytellään ja tehdään lihaskuntoharjoituksia. Lapsi oppii kehonhallintaa, tasapainoa ja motoriikkaa. Samalla oppii tuntemaan omaa kehoaan paremmin ja onnistumisen myötä saa paremman ja vahvemman itsetunnon. Arkrobatian alkeet auttavat lasta tutustumaan oman kehonsa liikkeisiin. Liikkuvuus laajentaa eri kehonosien liikerataa ja näin pienentää urheiluvammojen riskiä. Pienten lasten huoltajien tulee olla harjoitusten ajan paikalla harjoituskiinteistössä tai sen läheisyydessä.


Alkeet vai jatkoryhmä? Jatkoryhmään pääsyvaatimus on, että lapsi osaa tehdä:

kuperkeikat eteen ja taakse
pääsee siltaan (kädet suorat)
jonkin verran kärrynpyörää
pääsee käsilläseisontaan ilman seinää
jonkin verran päälläseisontaa

Näytä lisää

Sirkusakro (tytöt/pojat) 7-9v, 10-15v

Tunnilla kokeillaan sirkuksen eri aihepiirejä kuten lattia-akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta. Alkeistunnilla tehdään mm. kuperkeikkoja, opetellaan käsinseisontaa, harjoitellaan ponnistusvoimaa, venytellään ja tehdään lihaskuntoharjoituksia. Jatkotunnilla tehdään mm. käsilläkävelyä ja -hyppyjä, puolivoltteja, arabialaisia, flikkejä ja voltteja, venytellään spagaatteja ja tehdään lihaskuntoharjoituksia. Tunnilla lapsi oppii kehonhallintaa, tasapainoa ja motoriikkaa. Samalla oppii tuntemaan omaa kehoaan paremmin ja onnistumisen myötä saa paremman ja vahvemman itsetunnon. Liikkuvuus laajentaa eri kehonosien liikerataa ja näin pienentää urheiluvammojen riskiä. Poikien ryhmissä on avoin taso.


Alkeet vai jatkoryhmä? Pääsyvaatimus jatkoryhmään on, että lapsi osaa tehdä:

kuperkeikat eteen ja taakse
mennä käsilläseisontaan laittaen jalat yhteen (hetkeksi)
kävellä pari asekelta käsillä
mennä siltaan käsilläseisonnasta ja nousta sillasta
tehdä käsilläseisontakuperkeikan
tehdä kärrynpyörän ja arabialaisen
tehdä päälläseisontaa

Näytä lisää

Vielä on tilaa tunneilla!

Ilma-akrobatia 7-12v

Ilma-akrobatia on näyttävä mutta vaativa sirkuslaji. Siihen tarvitaan paljon käsivoimia, keskivartalonhallintaa sekä notkeutta. Tämän takia Ilma-akrobatian tunnille on hyvä osallistua kun akrobatian perusliikkeet, kuten kuperkeikat, sillat, kärrynpyörät ja käsinseisonnan alkeet ovat hallussa. Ilma-akrobatian tunnilla tutustutaan staattiseen trapetsiin. Trapetsilla tehdään mm. ylösnousuja, polvi- ja nilkkaroikuntaa, linnunpesää. Harjoitellaan myös paljon perustekniikoita kankaalla. Tunnille kannattaa laittaa koko vartalon peittavä asu, sekä polvitaipeet peittävät housut tai trikoot.

Näytä lisää

Pienryhmä akrot 3-4 hlöä

Pienryhmässä valmentajalla on mahdollisuus keskittyä jokaiseen oppilaaseen henkilökohtaisesti ja korjata kaikki mahdolliset virheet. 
Pienryhmä akroissa opetus on henkilökohtaista. Harjoitteissa edetään oppilaan taitotason ja tavoitteiden mukaan.

Jokainen oppilas saa selkeät ja yksinkertaiset kotitehtävät millä pääsee nopeammin tavoitteisiin.

Näytä lisää

Mitä harrastaminen maksaa?

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tuntitarjonnastamme, hinnoista tai haluat varata itsellesi yksityistilaisuuden.

Perhosvoltin verkkokauppa on nyt avattu!

Osta tasokortit sekä lihaskunto – ja venyttelyvihkot harjoittelusi tueksi.